[Error] 
Call to undefined function split() (0)
/var/www/vh166563/data/www/i-cks.ru/avtomatizatsiya/magazin/catalog.php:249